Midtfjord Radio har sendt uafbrudt siden d. 1 november 1986
  - og er dermed en af landets ældste Lokalradioer.

   

  Radioen drives som ikke kommerciel foreningsradio af fortrinsvis frivillige medarbejder.
  og radioen en medlem af SAML (sammenslutningen af Lokal medier)

  Hovedindtægten kommer fra medlemskontigent, bingo, hilsner, de årlige indsamlinger
  samt tilskud fra Slot og Kulturstyrelsen.

  Når radioen har "overlevet" og opnået den høje alder som den har, må et siges at være pga. af især 4 forhold.
   

  • Gennem årene en stor opbakning og støtte fra mange trofaste medlemmer.
    
  • En engageret arbejsindsata af frivillige medarbejder, som sørger for, at radioen er
   bemandet og alle opgaver bliver løst på bedste vis. Det vil være sig lige fra studivært til
   optagelse af lokale gudtjenester - til bingopakning og reparation af sendere
    
  • En programvirksonhed, som tilstræber at tilbyde en bred vifte af programmer med
   udgangspunkt i radioens lokalområde og medlemmernes / lytternes musiksamg.
    
  • et mangeårligt og godt teknisk sende-arbejde med Radio Nibenitter & Kanal FM