Midtfjord Radio har sendt uafbrudt siden d. 1. november 1986
  - og er dermed en af landets ældste Lokalradioer.

   

  Radioen har programtilladelse til og med udgangen af 2027.

  Tilsynsførende myndighed er Radio- & TV-Nævnet.

  Radioen drives som ikke kommerciel foreningsradio.

  Bestyrelsen vælges blandt radioens medlemmer, ved den årlige generalforsamling.

  Sammen med radio Nibenitten indgår radioen i sendesamvirket "Jammerbugt 1"
  hvorfra signalerne spredes.

  Radioen er medlem af SLRTV (sammenslutningen af lokale radio- & TV stationer i Danmark)

  Målgruppen er borgerne i radioens lokalområde,
  primært Jammerbugt- & Vesthimmerland Kommuner.

  Medarbejderstaben består fortrinsvis, af 25 - 30 frivillige.

  Der tilbydes public access, hvor lytterne på flere områder inviteres til at bruge deres lokalradio.

  Hovedindtægterne kommer fra medlemskontingenter, det årlige tilskud fra Slots- & Kulturstyrelsen
  sponsorater, bingo, hilsner og musik, samt 2 årlige indsamlinger.

  Når radioen har "overlevet" og har opnået sin forholdsvis høje alder,
  - må det siges at være på grund af især 3 forhold:

  • Stor opbakning fra mange og trofaste medlemmer.
    
  • Et mangeårigt og godt sendesamarbejde med Radio Nibenitten.
    
  • En engageret arbejdsindsats af frivillige medarbejder, som sørger for, at radioen er
   bemandet og alle opgaver bliver løst på bedste vis. Det være sig lige fra studieværter til optagelse af lokale gudtjenester - til bingopakning og reparation af sendere